Neobjektivní plivání špíny na schopné je typickým atributem malosti občana ČR...